Lampkesoptocht

Deze vindt plaats op maandagavond 24 Februari, zelfstandige deelname vanaf 14 jaar. Deelnemende volwassenen mogen jongere kinderen mee laten lopen. Verzamelen: vanaf 18.30 uur, vertrek 19.00. Prijsuitreiking rond 21.15 uur.
Categorie en inschrijfgeld:
A : Grote Zelfbouwwagens € 25,00
B : Huurwagens /Wagens buurgemeenten € 25,00
C : Loopgroepen vanaf 4 personen € 20,00
D : Loopgroepen van 1 tot en met 3 personen € 10,00
E : Muziekgezelschappen (buiten mededinging) € 0,00
Route: Willem-Alexanderplein, Polderzicht, ZANDGOUW, Steenbergen, Kampakker, St. Josephstraat, Langelaar, Schijfstraat, fietspad By Tater, Hoolstraat en weer terug op Willem-Alexanderplein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven kan via het inschrijfformulier op deze website met betaling van het inschrijfgeld bij de Optochtcommissie. Uiterlijke datum inschrijving en betaling is vrijdag 15 februari van 19.00 tot 20.00 uur tijdens het Opwermfeest in de Dorpsherberg. Kosten deelname: zie inschrijfformulier.

Inschrijfformulier Lampkesoptocht

Publieksprijs:
Tijdens de Optocht kunt u digitaal stemmen welke deelnemer van zowel Jeugdoptocht op zaterdag als de Lamkesoptocht op maandagavond in aanmerking komt voor de Publieksprijs. Zie ook hiervoor de website.

Reglement: Reglement Jeugdoptocht en Lampkesoptocht Totdenringen
Bij inschrijving verklaart iedere deelnemer zich akkoord met het van toepassing zijnde reglement. Het niet voldoen aan de in het reglement genoemde eisen, kan uitsluiting van jurering of deelname aan de optocht tot gevolg hebben.

Voor de uitleg van de punten waarop gejureerd wordt, het volgende:
◾Carnavalesk is het dichtst te benaderen met een aantal kenmerken: kleurrijk, apart, verleiden tot een glimlach of verwondering, uitzinnig, buitengewoon, humoristisch, het carnavalsmotto verwerkt.
◾Met originaliteit wordt bedoeld dat het niet eerder gebruikt is, niet als idee, niet als eerder gebruikt (in onderdelen of totaal).
◾Kwaliteit kijkt naar de toepassing van het gebruikte materiaal, de duurzaamheid (valt het niet halverwege de optocht uit elkaar), maar ook het niveau van vormgeving van de uitbeelding.
◾Presentatie let op het totaalplaatje, contact met het publiek, beweging, act, met in acht neming van de doorstroming van de stoet.

Orde en veiligheid:
Aan alle deelnemers wordt verzocht:
Zich te houden aan de vastgestelde route en aanwijzingen van de Optochtcommissarissen op te volgen.
Te zorgen voor goede en veilige constructie en een goede staat van onderhoud van wagens en voertuigen, dit om ongevallen en schade aan derden of eigendommen van derden te voorkomen.
Motorvoertuigen die in de optocht meedoen dienen minimaal een geldige WA-verzekering te hebben.

De Optochtcommissie hoopt dat veel inwoners (jong en oud) maar ook Carnavalsvierders van buiten Totdenringen tijdens Carnaval hun creatieve vaardigheden zullen tonen.
Alle inwoners van Totdenringen een gezellige Carnaval toegewenst!

De Optochtcommissie.