Dun optocht van Totdenringen

Het jaarlijks hoogtepunt van Carnaval in Totdenringen is de Optocht op zaterdag. Deze start, net als elk jaar  op het Sikkeplein. De Optochtcommissie hoopt dat veel inwoners (jong en oud) en carnavalsvierders van buiten Totdenringen in de Optocht hun vaardigheden en creativiteit zullen tonen.
Net als in voorgaande jaren kunt u tijdens de Optocht, eenmaal voor Junioren en eenmaal voor Senioren, stemmen welke deelnemer in aanmerking komt voor de Publieksprijs. Dit stemmen kan alleen tijdens de optocht op de website van AKV de Sikken plaatsvinden.

De optocht bestaat uit twee duidelijk gescheiden categorieën:
1: De juniorenoptocht, zonder gemotoriseerde voortuigen (ook voor de begeleiders).
Deelnameleeftijd maximaal 15 jaar.
Categorieën:
A : Loopgroepen vanaf 7 personen
B : Loopgroepen van 3 tot en met 6 personen
C : Individueel en Duo
Deelnameleeftijd maximaal 15 jaar:
Voor junioren in de leeftijd tot maximaal 15 jaar GRATIS

Optocht Inschrijfformulier Junioren

p1090224 p1090252

2: De seniorenoptocht, deelname vanaf 14 jaar.
Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website met betaling van het inschrijfgeld bij de Optochtcommissie. Kosten deelname: zie inschrijfformulier.
Categorieën en inschrijfgeld:

A : Grote Zelfbouwwagens – € 25,00
B : Huurwagens /Wagens buurgemeenten – € 25,00
C : Loopgroepen vanaf 4 personen – € 20,00
D : Loopgroepen van 1 tot en met 3 personen – € 10,00
E : Muziekgezelschappen (buiten mededinging) – € 0,00

Optocht Inschrijfformulier Senioren

p1090229

Optocht Reglement

Regelement
Bij inschrijving verklaart iedere deelnemer zich akkoord met het van toepassing zijnde reglement. Het niet voldoen aan de in het reglement genoemde eisen, kan uitsluiting van jurering of deelname aan de optocht tot gevolg hebben.

Voor de uitleg van de punten waarop gejureerd wordt, het volgende:

  • Over de term “carnavalesk” wordt tot in de hoogste kringen discussie gevoerd wat dat nou moet zijn. Carnavalesk is het dichtst te benaderen met een aantal kenmerken: kleurrijk, apart, verleiden tot een glimlach of verwondering, uitzinnig, buitengewoon, humoristisch, het carnavalsmotto verwerkt.
  • Met originaliteit wordt bedoeld dat het niet eerder gebruikt is, niet als idee, niet als eerder gebruikt (in onderdelen of totaal).
  • Kwaliteit kijkt naar de toepassing van het gebruikte materiaal, de duurzaamheid (valt het niet halverwege de optocht uit elkaar), maar ook het niveau van vormgeving van de uitbeelding.
  • Presentatie let op het totaalplaatje, contact met het publiek, beweging, act, met in acht neming van de doorstroming van de stoet.

De genoemde onderdelen van de jurering blijven we het komend jaar even zwaar beoordelen.

ORDE EN VEILIGHEID.

Aan alle deelnemers wordt verzocht:

Zich te houden aan de vastgestelde route en aanwijzingen van de commissarissen op te volgen.

Te zorgen voor goede en veilige constructie en een goede staat van onderhoud van wagens en voertuigen, om ongevallen en schade aan derden of eigendommen van derden te voorkomen.
Motorvoertuigen die in de optocht meedoen dienen minimaal een geldige WA-verzekering te hebben.

De Commissie Optocht

De route !!

De optocht start vanaf het Willem-Alexanderplein in de richting Hoeveneind en gaat verder via het Hoeveneind Steenbergen Kampakker St. Josephstraat Langelaar kruising met Moleneind rechtsaf Schijfstraat fietspad cafe Tramzicht t Zwaantje-oversteken Oosterhoutseweg Hoolstraat met de ontbinding van de optocht op het Willem-Alexanderplein tussen 15.30 en 16.00 uur.

Bij de oversteek met de Oosterhoutseweg bevinden zich betonnen obstakels. Om niet voor verrassingen te komen staan lijkt het de Optochtcommissie gewenst wanneer de bouwgroepen daar zonodig rekening mee houden!

De Optochtcommissie

p1090275

Comments are closed.