Protocol en Onderscheidingen

De doelstelling van het Protocol en de onderscheidingen is het handhaven en bewaken van de Karnavalswaarden en de Protocolnormen., het stimuleren en honoreren van de actieve ondersteuning van het karnaval door Totdenringse Sikken binnen en buiten het A.K.V., om zodoende continuering en het bestaansrecht van het Totdenringse karnaval te garanderen.

Met de oprichting van Karnavalsvereniging de Sikken in 1966 is het georganiseerde karnaval in ons dorp van start gegaan. In 1968 werd de naam omgezet naar Algemene Karnavalsvereniging de Sikken, en vanaf dat jaar werden de 1e onderscheidingen toegekend en uitgereikt. In 1979 ontstond de Stichting Algemene Karnavals Viering de Sikken.

Het Totdenringse protocol kent jaarlijks onderscheidingen toe aan diegenen die binnen of buiten de A.K.V.-organisatie zich inzetten voor het karnaval in ons dorp.

Voor de interne waarderingen zijn er de Huisorden  en Grote Huisorden voor de leden van de Raad van Elf en het Bestuur. Een bijzondere onderscheiding is de Hoogeerwaarde Sik. Deze is uitgereikt aan: Henny Vrakking, Piet van Putten, Piet Geerts, Henk Blom, Ben van Bijnen  (postuum) en Piet van Westenbrugge Nico Richters, na 11 jaar lidmaatschap van de Raad van Elf. Dit is in 48 jaar slechts 7 maal voorgekomen, en het is al weer 20 jaar geleden, dat deze onderscheiding is uitgereikt.

De allerhoogste onderscheiding die wij kennen, is die van Commandeur in de Orde van de Sik .

pro1
Prins Nil I reikt de 1 e Commandeur uit aan Ton Poulissen in 1968

Deze hoge onderscheiding wordt tegenwoordig toegekend voor minimaal 15 jaar lidmaatschap van de A.K.V.-organisatie of voor uitzonderlijke grote verdienste voor het Totdenringse carnaval.

De Commandeur  is 12 maal uitgereikt: in 1968 aan Ton Poulissen, in 1973 aan Cees Schoonheim, in 1975 aan Ton Hennekam  en Piet van Putten, in 1978 aan Jaap Spaan, in 1979 aan Jac Zom, in 1981 aan Klaas Sluis, in 1987 aan Henny Vrakking, in 1996 aan Martin Reuvers, in 1998 aan Kees Klijs, in 2006 aan Paul van Moergestel en tenslotte in 2009 (jubileumjaar 44) aan Hans Verdaas .

pro2
De Commandeur in de Orde van de Sik

Er zijn ook onderscheidingen voor onze Sikken en Sikkinnen die buiten de eigen organisatie als vrijwilliger in allerlei commissies of in karnavalsverenigingen actief zijn, zoals de Sik van Verdienste, de Ridder en de  Opperbok

Nieuwe Onderscheiding:

De hoogste externe onderscheiding is die van de Opperbok in de Orde van de Sik.

Om de waarde van deze onderscheiding wat te beschermen is vorig jaar een nieuwe onderscheiding toegevoegd. De Eresik van Verdienste. Deze kan worden uitgereikt aan Ridders die nog niet in aanmerking komen voor de Opperbok. Maar hij kan ook worden toegekend aan Opperbokken die nog jaren actief blijven voor het Sikkencarnaval . In 2009 werd de Eresik voor het eerst uitgereikt aan Ingrid Verdaas  en aan Ton Wirken.

P10206
Eresik van Verdienste