Stichting

De Stichting A.K.V. “De Sikken” is opgericht in 1966 en statutair vastgelegd in 1979. Het doel van de Stichting A.K.V. “De Sikken” is het bevorderen van het carnavalsgebeuren in Totdenringen in de meest uitgebreide zin. Door de Prins en Raad van Elf, Bestuur AKV en AKV-commissies en vele vrijwilligers worden activiteiten georganiseerd om het carnaval in “ons dorp” Totdenringen voor alle Sikken en Sikkinnen in stand te houden. Enkele van deze activiteiten zijn het Blèrsikken-bal, het tiener- en jeugdcarnaval, het kindercarnaval, het ouderencarnaval, het verzorgen van ziekenbezoek, de carnavalsoptocht, de sikverbranding, etc.

Hiernaast draagt AKV “De Sikken” verder nog de zorg voor de verkiezing en de begeleiding van de Totdenringse jeugdraad en laat zij jaarlijks het zogenaamde Sikkeblaoike vlak voor de carnaval verschijnen.

Het Bestuur richt zich met name op de bestuurlijke aspecten, de financiën, draaiboekbeheer, het zorgdragen voor publicaties in de regionale kranten, de Allerlei, etc (De Bokkepoot), algemene coördinatie en diverse contacten. Bij dit laatste valt te denken aan contacten met de buurgemeenten, het voorzittersoverleg (met de BCV, De BAK, Giegeldonk, De Baviaonen, De Bosuilen, ‘t Lestenogenblik en ‘t Aogje) de gemeente Breda, de Dorpsraad Teteringen, etc.

Binnen het AKV zijn verschillende commissies actief. Deze commissies nemen een centrale rol in bij de Totdenringse carnavalsviering. Dankzij de vele vrijwilligers is het mogelijk om alle activiteiten tijdens het carnavalsseizoen te organiseren en te realiseren.