Historie

In het begin van de jaren zestig bestond er in Teteringen een zogenaamde Standorganisatie met een middengroep. Deze middengroep organiseerde met carnaval in de toenmalige Harmoniezaal een vastenavondbal voor de jongeren uit het dorp. Tijdens de organisatie van deze jongerenavonden ontstond het idee om ook in Teteringen met een officiële carnavalsorganisatie, compleet met Prins en raad van Elf, te beginnen, zoals het in de omringde gemeenten al het geval was. Zo kwam het dat in 1966 door een groep vaste bezoekers van voormalig Café Heestermans de Karnavalsvereniging “De Sikken” werd opgericht. De keuze voor de naam “De Sikken” vond zijn oorsprong in het feit dat Teteringen in die tijd nog kon bogen op de aanwezigheid van de Koninklijkerkende Eerste Nederlandse Rooms Katholieke Geitenfokvereniging. Ook het feit dat de vader van een van de aspirant-leden van de Raad van Elf, gemeentesecretaris, “de sik”, was heeft schijnbaar meegedragen aan de keuze voor deze naam.

De naam Totdenringen is afkomstig van een plaatselijke correspondente die in die tijd voor Dagblad De Stem werkte. Volgens de geschiedschrijvers zou in een ver verleden de naam Teteringen zijn afgeleid van de (verdedigings-) ringen van Breda. Deze stammen uit de tijd van de Spaanse overheersing en de tachtigjarige oorlog.

historie_clip_image002
Herdenkingsplaat bij ingang Dorpsherberg

De correspondente heeft zich hierdoor laten inspireren bij het verzinnen van de naam. Dit is overigens een carnavaleske uitleg van de herkomst van Teteringen.

Vanaf 1966 werd er in Teteringen voor de eerste maal “georganiseerd” carnaval gevierd. Reeds in dit eerste officiële carnavalsjaar werd de Sik hoog in het vaandel gevoerd, want de onderscheiding voor de Raad van Elf was een sikkenkop, uit triplex gefiguurzaagd. In 1968 gebeurde er voor AKV De Sikken een kleine ramp. Café Heestermans brandde tot de grond toe af. Een vervelende bijkomstigheid hierbij was het feit dat alle carnavalsattributen van het AKV daar lagen opgeslagen. Kortom: alles was verloren inclusief de officiële tekenen van waardigheid van de Prins. Gelukkig is door een stukje creatieve handenarbeid van een dorpeling de, nu nog steeds gehanteerde, koperen scepter met sikkenkop gefabriceerd.

98
Logo bij het 33 jarig jubileum van AKV De Sikken

Deze scepter werd in 1969 in het toen naast de kerk gelegen café Polderzicht aan de toenmalige Prins aangeboden. In 1968 is overigens de naam Algemene Karnavalsvereniging de Sikken ingevoerd.

Ook de sleuteloverhandiging heeft lang een belangrijke rol gespeeld bij het carnavalsprotocol in Teteringen. De burgerlijke macht werd symbolisch overgedragen aan de leutvorst ofwel Prins Carnaval. In de begin jaren van de carnavalsviering in Teteringen gebeurde dit met een grote triplex sleutel. Gelukkig heeft een actieve bewoner van Totdenringen een prachtig exemplaar gemaakt van massief koper. De sleutel bevat een aantal symbolen. In het oog van de sleutel zijn de letters DST te ontdekken. Deze staan voor De Sikken van Totdenringen. In de baard van de sleutel is de heilige Willibrordus, naamgever en beschermer van de kerk van Teteringen te herkennen. Deze sleutel werd in 1978 door de toenmalige burgemeester Aarts overhandigd aan Prins Pieter l. Tot op de dag van vandaag wordt deze sleutel nog gebruikt bij het carnavalsprotocol in Totdenringen.

In 1979 is de Algemene Karnavalsvereniging De Sikken omgezet naar de huidige Stichting Algemene Karnavals Viering De Sikken. In 1990 werd het 25-jarig jubileum van de carnavalsviering, met als motto “Giftum gas webbe zilver” gevierd. In 1998 is het 33-jarig bestaan gevierd. Onder het motto “Veur 2 drieje deur oew knieje”.

sleutel
De sleutel van totdenringen

Bij deze gelegenheid is door De Dorpsherberg een koperen herdenkingsplaat aangeboden, die voor de ingang aan het Willem-Alexanderplein is te bewonderen.

Carnavalsstichting AKV De Sikken uit Teteringen viert in het carnavalsjaar 2009 – 2010 het 44 jarig jubileum. Onder het motto van “ Witte gij wat ze deeje 44 jaar geleeje ” is het jubileumjaar 2008- 2009 van start gegaan. Vanwege dit jubileum wordt in januari 2010 het speciaal voor deze gelegenheid samengestelde boek “Bokkensprongen” uitgegeven.